Attālinātā un klātienes mācību procesa organizēšana Aknīstes vidusskolā 2020./2021.m.g.

Attālinātā un klātienes mācību procesa organizēšana Aknīstes vidusskolā 2020./2021.m.g.

No 2020. gada 26.oktobra Aknīstes vidusskolā pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiek attālināti – to paredz 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi Nr. 624 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 ."Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Mācības klātienē turpina īstenot 1.-6.klases izglītojamie un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem.

Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai attālinātās mācības izdotos, ir spēja izglītojamajiem, pedagogiem pielāgoties esošajai situācijai, nepieciešams liels vecāku atbalsts. Pedagogi apguvuši jaunas metodes, lai varētu nodrošināt pēc iespējas raitāku un pilnvērtīgāku darbu sev un izglītojamajiem.

Lai sazinātos ar izglītojamajiem pedagogi izmanto skolvadības sistēmu Eklase.   Tiešsaistes stundu nodrošināšanai lieto platformu Zoom, ar Zoom lietošanas etiķeti izglītojamie un vecāki var iepazīties E-klases jaunumu sadaļā. Pedagogi izmanto mācību platformas www.uzdevumi.lv, www.soma.lv u.c. Visiem 7.-12.klašu skolēniem no skolas budžeta līdzekļiem iegādātas uzdevumi.lv PROF licences, kas ļauj pašiem izsekot pieļautajām kļūdām soli–pa-solim.

Par izglītības iestādes darbu un kārtību, kādā tiek nodrošināta COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošana Aknīstes vidusskolā vecāki un izglītojamie var gūt informāciju gan E-klases skolas jaunumu sadaļā , gan izglītības iestādes tīmekļa vietnē http://www.akniste.lv/aknistes-vidusskola.

Skolēni kļūst patstāvīgāki. Visvairāk palīdz saprotošā un atbalstošā attieksme no vecāku puses.

Paldies Jums!

Šobrīd tiek liktas lietā jau iepriekš apgūtās datorprasmes, taču skaidrs, ka vēl daudz kas jāapgūst, lai attālinātais mācību process kļūtu kvalitatīvāks un nepaliktu vienveidīgs.

Gan izglītojamajiem., gan pedagogiem  ir izaicinoši visu laiku sekot līdzi    lielajam informācijas apjomam un plūsmai,  atgriezeniskās saites došanai- sniegšanai par mācību procesu. Lielākā dienas daļa izglītojamajiem jāpavada pie datora, jāmācās savu darba dienu jaunajos apstākļos saplānot tā, lai saudzētu savu veselību!

Domājot par visu mācību procesu kopumā un uzsverot, ka ļoti jārūpējas par savu un savu līdzcilvēku veselību, ar cieņu direktores vietniece Gunta Ozoliņa.