Bezmaksas izaugsmes programma jauniešiem

Bezmaksas izaugsmes programma jauniešiem

 

Šajā vasarā biedrība “Piedzīvojuma Gars” sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību realizē projektu “LEC Pantēras Aknīstē”, kura ietvaros rīko pilnībā apmaksātu izaugsmes programmu “LEC Pantēra” jauniešiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuri dzīvo un/vai mācās Aknīstes novadā.

Programmas galvenais mērķis ir atbalstīt jauniešus apzināties savas vērtības, sasniegt uzstādītos mērķus un celt savas sadarbības spējas, izmantojot āra dzīves un pieredzes izglītības metodes.

Projekts “LEC Pantēra Aknīstē” sastāv no trīs daļām:

- Līderības apmācības “LEC Pantēra” no 15.- 19.augustam, kurās jaunieši piecu dienu garumā darbosies un pilveidosies Piedzīvojuma Gars lauku apmācību bāzē pie dabas, lai kopā ar citiem vienaudžiem izzinātu sevi un apkārtējos cilvēkus, lai uzstādītu gan individuālos, gan kopējos mērķus un rastu jaunus veselīgus un personības spēcinošus ieradumus. Apmācībās izmantosim gan zemās, gan augstās virvju aktivitātes, dažādus komunikācijas uzdevumus, pieredzes izglītības simulācijas spēles, kā arī individuālos procesus pašapziņas spēcināšanai.

  • Klašu saliedēšanas pasākums septembrī Aknīstes vidusskolā, kurā piedalīsies 8.-12.klašu jaunieši, lai visi kopā iesāktu jauno mācību gadu, it īpaši pēc tik ilga neredzēšanās laika.
  • Astoņu mēnešu periods pēc apmācībām būs laiks, kad jaunieši ieviesīs paši savus veidotos sociālos projektus. Šo projektu laikā jaunieši ieviesīs savā vidē vēlamās pārmaiņas, realizējot dažādas aktivitātes kopā ar citiem programmas dalībniekiem un “Piedzīvojuma Gars” komandu, piemēram, vides labiekārtošana, pasākumu rīkošana un citi (atkarīgs no tā, ko paši jaunieši vēlēsies uzlabot savā novadā). Beigās būs noslēguma pasākumi, kuros varēs uzzināt, kā jauniešiem gājis.

Vairāk informācija un pieteikšanās anketa apmācībām augustā: www.ej.uz/LECAkniste2020

Pieteikšanās atvērta līdz 10. augustam vai līdz visas dalības vietas aizņemtas.

Programmu īsteno biedrība Piedzīvojuma Gars, kuras galvenais mērķis ir veicināt pieredzes un piedzīvojuma izglītību Latvijā. Tas tiek paveikts ļoti dažādos veidos, sākot no nakts stratēģisko spēļu, laivu braucienu, pārgājienu vai stāstu vakaru organizēšanas līdz saliedējošu klases ekskursiju un jauniešu personīgās izaugsmes un līderības apmācību vadīšanas. Vairāk informāciju var atrast: www.piedzivojumagars.lv

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv