Brīvās zemes Aknīstes novadā

Brīvās zemes Aknīstes novadā

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā , kuras tiks iznomātas

16.09.2020 ;

Nekustamā īpašuma speciāliste : I.Ieleja.Tel.65237760,25436558


12.10.2020

Nekustamā īpašuma speciāliste : I.Ieleja.Tel.65237760


 

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Gārsenes un  Asares pagastā , kuras tiks iznomātas
07.09.2020. Nekustamā īpašuma speciālists K.Žubeckis 25460724