Ekoskolas programmas aktualitātes-pasākums „Vide un veselība” 1.-4.klašu skolēniem

Ekoskolas programmas aktualitātes-pasākums „Vide un veselība” 1.-4.klašu skolēniem