AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Galerijas Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija rotā”