HEFORE projekta dalībnieki Igaunijā

HEFORE projekta dalībnieki Igaunijā

No 29.jūnija līdz 3.jūlijam Aknīstes novadpētniecības muzeja projekta grupa 9 cilvēku sastāvā Tallinā piedalījās projekta HEFORE starptautiskajā mobilititātē.

Igauniju šajā projektā pārstāv Igaunijas Neredzīgo fonds (Estonian Foundation for the Visually Impaired (EFVI)).

Mobilitāte bija noorganizēta ļoti augstā līmenī- gan diskusiju grupas, gan pedagoģiskais aspekts un kultūrvēsturiskā dimensija veidoja vienotu saturu tēmā "Mantojums ikvienam".

Igauņu koordinatori Ūlle Lepp un Erik Loide kopā bija pulcējuši 8 Eiropas valstu projekta HEFORE dalībniekus no  Latvijas, Igaunijas, Polijas, Itālijas, Portugāles, Rumānijas, Beļģijas un Francijas.

Mums bija iespēja apmeklēt Tallinas- Eiropas kultūras galvaspilsētas 2011- un citas Igaunijas ievērojamākās vietas:

Foto galerija no Igaunijas mobilitātes

HEFORE - Heritage for everybody, Lifelong Learning Program – Grundtvig (Mantojums ikvienam, Mūžizglītības programma – Grundtvig), mājas lapa http://hefore.blogspot.com/

Projekta dalībnieku tikšanās Aknīstē paredzēta 2012.gada pavasarī.