AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Iepirkumi

Turpmāk pasūtītājiem visa informācija par Aknīstes novada pašvaldības iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) : 

www.eis.gov.lv 

Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestāžu tīmekļvietnēs.

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS NOLIKUMS

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK VEIKTI IEPIRKUMI UN SLĒGTI IEPIRKUMA UN PAKALPOJUMA (T.SK. BŪVNIECĪBAS) LĪGUMI AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

 

PAZIŅOJUMS PAR IERIRKUMU  (1. pielikums)    


SLUDINĀJUMS

SIA “Aknīstes pakalpojumi” uzaicina iesniegt piedāvājumus par kurināmās šķeldas piegādi 2016./2017.gada apkures sezonai. Paredzamais iepērkamais šķeldas daudzums 3000(trīs tūkstoši) m3. Šķeldas piegādes laiks no 15.09.2016 līdz 15.04.2017. Šķelda jānovieto novietnē- Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā. Piegāde ir paredzēta nelielos daudzumos, saskaņojot ar pasūtītāju. Piedāvājumā norādīt iespējamo šķeldas piegādes apjomu un piegādes cenu euro(bez PVN).

Pielikumā šķeldas piegādes līguma projekts un tehniskā specifikācija.

Piedāvājums iesniedzams līdz 13.06.2016 SIA “Aknīstes pakalpojumi”, Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.

e-pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv

Kontakttālrunis: 26426362

Tehniskā specifikācija

Līgums


SLUDINĀJUMS

SIA “Aknīstes pakalpojumi” uzaicina iesniegt piedāvājumus par kurināmās šķeldas piegādi 2015./2016.gada apkures sezonai. Paredzamais iepērkamais šķeldas daudzums 3000(trīs tūkstoši) m3. Šķeldas piegādes laiks no 15.09.2015 līdz 15.04.2016. Šķelda jānovieto novietnē- Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā. Piegāde ir paredzēta nelielos daudzumos, saskaņojot ar pasūtītāju. Piedāvājumā norādīt iespējamo šķeldas piegādes apjomu un piegādes cenu euro(bez PVN).

Piedāvājums iesniedzams līdz 12.06.2015 SIA “Aknīstes pakalpojumi”, Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.

e-pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv

Kontakttālrunis: 26426362


Noslēgts līgums Nr.156  2014. gada 17. septembrī  par medījums dzesēšanas kameru iegādi. 


Noslēgts līgums Nr.37 2011. gada 24. maijā  SIA "Aknīstes Veselības un Sociālās Aprūpes Centrs" ar SIA "Mercury data" par datortehnikas piegādi SIA "Aknīstes Veselības un Sociālās Aprūpes Centram" par summu  1802,35 Ls (bez PVN 22%)


 Aknīstes novada pašvaldība projekta „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai” (ID Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/079/032) īstenošanai aicina darbā juriskonsultu. Amata apraksts