IN MEMORIAM. Mūžībā devusies Aina Āboliņa

IN MEMORIAM. Mūžībā devusies Aina Āboliņa

IN MEMORIAM

Mūžībā devusies Aina Āboliņa (03.11.1934.-17.02.2021.)

Kad dodos es prom, tad neskumstiet jūs,...

/A.Lietuviete/

A.Āboliņa (dzim. Žukovska) dzimusi 1934.g. 3.novembrī Jelgavas apriņķa Lielsesavas pagastā, 1950.g. beigusi Sesavas 7-gadīgo skolu, 1954.g. Rīgas Pārtikas rūpniecības tehnikumu spirta rūpniecības specialitātē, iegūstot tehniķa-tehnologa kvalifikāciju. 1954.g. 5.augustā pieņemta darbā Asares spirta rūpnīcā par tehnologu, 1964.g. aprīlī par mikrobiologu. Ilgus gadus vadīja Asares cehu, kurā ražoja jēlspirtu, vēlāk spirtotās sulas (pamatā ābolu), dažus gadus 1960-tajos gados limonādi, 1980-tajos un 1990-to gadu sākumā piena konfektes "Gotiņa" un "Īriss" (cehs tika pievienots 1967.g. spirta rūpnīcai "Kalkūni", 1972.g. Alus un vīna ražošanas apvienībai „Rīga”, 1986.g. PSKP 25.kongresa padomju saimniecībai, vēlāk pārdēvēta par agrofirmu "Daugava" (cehs bija konservu rūpnīcas, vēlāk SIA "Jēkabpils konservi" pakļautībā), 1990.g. kolhozam/paju sabiedrībai "Asare" līdz tā privatizācijai 1992.g.). Par labu darbu saņēmusi daudzus apbalvojumus.

A.Āboliņa aktīvi piedalījās sabiedriskajā dzīvē, vadīja ciema kultūras komisiju, strādāja iecirkņa vēlēšanu komisijās, dziedāja korī, vokālajā ansamblī, darbojās dramatiskajā kolektīvā, bija ilggadēja Asares evaņģēliski luteriskās draudzes locekle.

Viņai bija daudz vaļasprieku: dārzs, puķes, kulinārija, rokdarbi - īpaši adīšana, grāmatu lasīšana.

Aina kopā ar Visvaldi Āboliņu 1955.g. nodibināja ģimeni. Dēls Vilnis - zemnieks Aknīstes pagastā, meita Valda - skolotāja Rīgā. Ir 6 mazbērni un 10 mazmazbērni.

Sērojot noliecam galvas un atvadāmies no Ainas Āboliņas, guldot viņu Asares pagasta Emsiņu kapsētā.

Aknīstes novada pašvaldība.