Īstenots projekts „Mēs ceļā uz Latvijas simtgades svinībām”

Īstenots projekts „Mēs ceļā uz Latvijas simtgades svinībām”

Fotogalerija

Tautas ticējums vēsta, ka Mārtiņi noslēdz garu un smagu darba posmu, kad padarīti rudens darbi, kamēr zeme nav aizgājusi pie miera.Tieši šajā dienā sabiedrības vērtējumam tika nodots projekts: „Mēs ceļā uz Latvijas simtgades svinībām”, kurš tika īstenots pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu. Projektu īstenoja neformālā grupa “Savējie” Aknīstes PNS teritorijā, bet projektu kūrēja Anna Tunķele.

Projekta mērķis bija izveidot atpūtas vietu ar galdu un dārza kamīnu, tādējādi uzlabojotAknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieku un pacientu dzīves kvalitāti un sakārtojot apkārtējo vidi, kā arī iesaistīt pacientus atpūtas vietas izveidē,
radīt iespēju atpūtas vietā rīkot pasākumus valsts un gadskārtu svētku svinēšanai.
Pasākumu atklāja Solvita Kokina, bet lentas griešana tika uzticēta projekta vadītājai Annai Tunķelei un Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim Vanagam. Pateicība tika izteikta Dainim Kaderam. Viņa prasmīgās rokas uzmūrējušas ugunskura vietu un skaisto kamīnu. Anna pateicās visiem, kas piedalījās atpūtas vietas tapšanā- Modrim Porietim, Gintam Elksnim, trešās nodaļas vecākajai māsai Skaidrītei Pudānei un darbiniekiem, darba terapijas darbiniekiem, APNS pacientiem.
Aknīstes novads ieguvis vēl vienu gaumīgi sakoptas vides stūrīti.