Izglītības iestādes Aknīstes novadā gatavas darbam.

Izglītības iestādes Aknīstes novadā gatavas darbam.

19. augustā Aknīstē notika novada mācību iestāžu pieņemšana. Skolu gatavību jaunajam mācību gadam vērtēja Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene.

PII ”Bitīte” šogad var lepoties ar jaunu energoefektīvu apgaismojumu teritorijā. Izremontēta ēdamtelpa, viena mācību telpa un personāla tualete. Iestādē darbojas 15 pedagogi ieskaitot metodiķi un vadītāju. Plānotais bērnu skaits 2019./2020. gadā - 94. Šogad izglītības iestādē projekta ietvaros tiks īstenota kompetenču pieeja mācību saturā.

Aknīstes vidusskolā skolēnus priecēs izremontēts logopēda, psihologa kabinets un atjaunota ēdamzāles grīda. Prognozējamais skolēnu skaits- 204 un 24 pedagogi.

Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes mācību klasi apmeklēs apmēram 20 dažādu vecumu bērni.

Mācību iestāžu sagatavošanā jaunajam mācību gadam ieguldīts liels darbs un tās ir gatavas 1.septembrī - Zinību dienā vērt durvis saviem audzēkņiem.