AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Aknīstes novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

(apstiprināta 23.09.2020. domes sēdē, prot. Nr.14, 33.#)

 

Rainelda Muižniece – Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos,

Evija Ķiķēna – Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktore,

Gunta Ozoliņa – Aknīstes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā,

Rima Bludze – PII “Bitīte” vadītāja,

Lāsma Prande – pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.