AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Aknīstes novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

apstiprināta 28.09.2011. domes sēdē, prot. Nr.15, 24.#,
grozījumi 26.09.2012. domes sēdē, prot. Nr.13, 29.#

Lāsma Prande
Aija Dronka
Skaidrīte Medvecka
Lidija Deksne
Kristīne Rubiķe
Gunta Ozoliņa
Evija Ķiķēna