Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas otrā sēde 25.02.2011

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas otrā sēde 25.02.2011

 Aptaujas par jauniešu dzīves organizēšanu Aknīstes novadā  izveide.

Sēdi vada E.Ķiķēna, piedalās A.Dronka, A.Goliass, H.Punculis, D.Mihailova, L.Buholce, L.Mažeika, A.Gasparoviča, S.Buholce.

Diskusija par aptaujas galīgo variantu- 03.03.2011. plkst.16.00 Aknīstes BJC telpās.