Jauniešu iniciatīvas projektu konkurss

Jauniešu iniciatīvas projektu konkurss

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai.

Informācija par projektu http://www.akniste.lv/izglitiba-projekti/samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu-istenojot-preventivus-un-intervences-pasakumus