Kārtējais biedrības "Sēlijas laivas" sadarbībā ar Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāju Līgu Jaujenieci stāsts par kolhoznieku namu, par "silīti", par ebreju dārgumiem.

Kārtējais  biedrības "Sēlijas laivas" sadarbībā ar Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāju Līgu Jaujenieci stāsts par kolhoznieku namu, par "silīti", par ebreju dārgumiem.

Kārtējais biedrības "Sēlijas laivas" sadarbībā ar Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāju Līgu Jaujenieci stāsts par kolhoznieku namu, par "silīti", par ebreju dārgumiem.