Klašu saliedēšanas diena un piedzīvojumi

Klašu saliedēšanas diena un piedzīvojumi

Septembra sākumā, 4.septembrī, Aknīstes vidusskolas 8.-12.klašu jaunieši piedalījās aizraujošā piedzīvojumā tepat blakus skolai. Visu piecu klašu jaunieši skolas dienu pavadīja kopīgi darbojoties, risinot dažādus uzdevumus un pievarot daudzus izaicinājumus. Kopīgiem spēkiem jaunieši uzlaboja stratēģiskās un problēm-risināšanas spējas, viens otru atbalstīja, jautrojās, mācījās gan no veiksmēm, gan kļūdām, kā arī kopumā ļāva sev un klases biedriem augt kā cilvēkiem. Diena noslēdzās ar kopīgiem našķiem un izvērtēšanu, kā arī cerībām apgūto kaut nedaudz ieviest arī savā ikdienas klases dzīvē.

Klašu saliedēšanas diena notika jauniešu biedrības Piedzīvojuma Gars projekta “LEC Pantēra Aknīstē” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izaugsmi un līderības prasmju attīstību, kā arī kopumā vienkārši palīdzēt īstenot savas iniciatīvas. Projekta nākamais posms ir LEC (Love Every Challenge) apmācības, kas norisināsies skolēnu rudens brīvlaikā no 21.-25.oktobrim. Apmācībās jaunieši gan piedzīvos dažādus komandas, gan individuālos izaicinājumus, daudz laiku pavadīs dabā (ja laikapstākļi ļaus), apgūs dažādas prasmes, lai pēc tam mazās grupiņās īstenotu savas idejas pašvaldībā līdz pat nākamā gada pavasarim. Katrai komandai būs iespēja pieteikties arī līdz 100 eiro budžetam savas iniciatīvas īstenošanai. Vairāk par apmācībām lasi šeit: http://www.piedzivojumagars.lv/lec-akniste-2020

Pieteikšanās apmācībām līdz 12.oktobrim šeit: https://forms.gle/fQTp9h33Er3ktwtK6

Apmācību Facebook events te: https://fb.me/e/5vnB2JFbL

Projektu līdzfinansē Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, sniedzot individuālu atbalstu jauniešiem skolās un palīdzot īstenot jauniešu neformālās izglītības iniciatīvas ne tikai Aknīstes novadā, bet arī gandrīz visos citos Latvijas novados.

Ilze Bergmane

Biedrības „Piedzīvojuma gars” valdes locekle

Projekta „LEC Pantēra Aknīstē” vadītāja