AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Finanšu komiteja

Finanšu komitejas sastāvs un kontaktinformācija

Vija Dzene Domes priekšsēdētāja,
Finanšu komitejas pr-ja
tel. 65237750,  29205425 vija.dzene@inbox.lv
Jānis Vanags Domes priekšsēdētājas vietnieks tel. 29378994 janis.buve@gmail.com
Skaidrīte Pudāne Deputāte tel. 29352391 s.pudane@gmail.com
Aija Kurkliete Deputāte tel. 26318580 aa68@inbox.lv  
Sandra Vārslavāne Deputāte tel. 28313772 sandra.varslavane@inbox.lv 
Santa Curikova Deputāte tel. 25610752 viesunamsliepas@inbox.lv 
Inārs Čāmāns Deputāts tel. 22023997 inars.camans@inbox.lv 
Viktors Žukovskis Deputāts tel.29441918 vzukovskis@inbox.lv
Normunds Zariņš Deputāts tel. 29322637 normunds.zarins70@gmail.com 

AKNĪSTES NOVADA DOMES FINANŠU KOMITEJAS NOLIKUMS