Komunālo maksājumu tarifu izmaiņas:

Komunālo maksājumu tarifu izmaiņas:
  • Ūdens 0.36 + 22% PVN par 1m3
  • Kanalizācija 0.36 + 22% PVN par 1m3
  • tiem kan nav skaitītāja pēc normas 6m3 * 0.36 * 22% PVN
  • Siltumapgāde m2 * 1.05 * 12% PVN
  • Par lopiem ūdens - GOVS - 1.19 + 22% PVN,   JAUNLOPS - 0.83 + 22% PVN, CŪKA - 0.18 + 22% PVN

Autotransporta izmaiņas:

1km = 0.65 + 22% PVN

Asenizācijas izmaiņas:

20 Ls/stundā + 22% PVN (rēķina traktora atbraukšanu, izsūkšanu un aizbraukšanu)

Īres maksa par labiekārtotu dzīvokli ir 0.20 Ls/ 1m2
Īres maksa par nelabiekārtotu dzīvokli ir 0.18 Ls/ 1m2
Apsaimniekošanas maksa ir 0.10 Ls/ 1m2