Konkurss "Skani, tēvu zeme!"

Konkurss "Skani, tēvu zeme!"

2019. gada 17. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”, kurā Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāli pārstāvēja 3. klases audzēknis Edgars Uļjanovs, iegūstot savā vecuma grupā I vietu un 4. klases audzēknis Artis Mežaraups, iegūstot savā vecuma grupā III vietu. Audzēkņus sagatavoja skolotāja Madara Ozoliņa un koncertmeistare Viola Jasmane.

Katrs konkursa dalībnieks izpildīja divas dziesmas – Latgales vai Sēlijas novada tautas dziesmu a capella un dziesmu ar pavadījumu, kas veltīta dzimtenes, dabas vai ģimenes tematikas atainojumam.

Vokālistu sniegumu vērtēja trīs žūrijas locekļi: Aglonas bazilikas Kora skolas direktore Ieva Lazdāne, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogs Jevgenijs Salna un Latvija Nacionālās operas un baleta soliste, Daugavpils Universitātes asociētā profesore, Mg. art. un Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste Ilona Bagele.

Vokālās mākslas konkursā piedalījās dalībnieki no Ilūkstes, Preiļiem, Varakļāniem, Špoģiem, Dagdas, Aglonas, Pļaviņām, Roķišķiem, Ludzas, Viļāniem un Aknīstes.

Konkursa dienas otrajā daļā dziedātājiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās. Savukārt vokālie pedagogi piedalījās Ilonas Bageles meistarklasē „Cilvēka balss ontoģenēze. Intonatīvo problēmu risinājuma metodes. Balss veidošanas akustiskie pamati ”.

Paldies par atbalstu Aknīstes novada pašvaldībai!

Madara Ozoliņa