AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds Telefons e-pasts
Domes priekšsēdētāja
Vija Dzene
65237750
29205425
Administrācijas vadītājs, izpilddirektors
Jānis Gavars
28685224
Kanceleja
Kancelejas vadītāja
Ināra Buiķe
65237751
Lietvede, personāla pārzine
Sintija Venediktova-Goba
65237751
Speciālisti
Juriskonsults Antra Aldiņa
26499678
antra.aldina@akniste.lv 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Prande
65237762
Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja
Līga Jaujeniece
26436978
 
Lauksaimniecības attīstības speciālists
Irēna Butkus
26262293
Pašvaldības policists      
Gārsenes pils pārvaldniekav.i. Dace Geida  26367150 garsenespils@akniste.lv 
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede
Silvija Jaujeniece
65237752
Finansiste
Iveta Kancāne
65237755
Grāmatvede
Ruta Bobrova
65237753
Grāmatvede
Regīna Gasūne
 65237753
Grāmatvede
Antra Deksne
65237755
Attīstības un plānošanas nodaļa
Telpiskās attīstības plānotāja
Ilga Cālīte
65237760
Teritorijas plānotāja
Līga Līduma
65237760
Tautsaimniecības nodaļa
Saimniecības daļas vadītājs
Normunds Zariņš
29322637
 
Uzkopšanas darbu meistare Silvija Koniševska 26595487  
Darba aizsardzības speciālists
Juris Tarbuns
65237754
Nekustamo īpašumu speciāliste, pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāja
Ilze Ieleja
65237760
Nekustamo īpašumu speciālists Kristaps Žubeckis  25460724  
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aija Dronka
28682433
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Regīna Pudāne
 
 
Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja
Lidija Deksne
65237758
28665415
Sociālais darbinieks
Janīna Šinkeviča
65237758
28665415
Sociālais aprūpētājs
Anda Nikolajeva
65237758
28665415
Sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar bērniem
Jeļena Jefimova
65237758
28665415
Kultūras nodaļa
Kultūras darba vadītāja
Kristiana Kalniete
26318640
Kultūras darba organizatore Aknīstes pilsētā
Aiga Andruškeviča
 
Kultūras darba organizatore Asares pag.
Madara Ozoliņa
28657492
 
Pārvaldes
Asares pagasta pārvaldes vadītājs
Kristaps Tēts
65229503, 26401153
Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Bondars
65229640,  26389739

This block will be shown on the page has its shortcode!

The field with (*) is required.