AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kultūra, izklaide

Priecīgas Lieldienas!

 Lieldienas - šogad 24. aprīlī Izseni, dzīvodams ar dabu un pats būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks bija saistīts ar dabā un dvēselē notiekošajiem procesiem, sevišķi ar sauli, kas ...

Aicinām uz dalību projektā „Aknīstes novads laiku lokos”

Pagājušā gada rudenī Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajā Zemgales Kultūras programmas projektu konkursā saņēmām atbalstu projekta „Aknīstes novads laiku lokos” īstenošanai. Projekta mērķis – sekmēt ...

Aknīstes novadpētniecības muzeja ekspozīciju zālē nodota pēc remonta

15. aprīlī Aknīstes novadpētniecības muzejā, pēc remonta, tika nodota  ekspozīciju zāle.

Arvīda Krieva filma "Dancis pa trim"

14. aprīlī, plkst. 14.00 Aknīstes vidusskolā (pamatēkas 2.stāvā-fizikas kab.) filmas „Dancis pa trim” demonstrēšana,  tikšanas ar filmas režisoru Arvīdu Krievu.

Gleznu iztāde

No 11. aprīļa Aknīstes novada domes zālē ir apskatāma Jēkabpils mākslas skolas audzēkņu Rolanda Hartmaņa(11g.) un Valērijas Rutas Hartmanes (10g.) personalizstade "Es gleznoju..." Laipni aicināti.

Kultūras pasākumi aprīlī Aknīstes novadā (precizēts)

1.     aprīlī, plkst.20.00 Gārsenes kultūras namā Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars. Muzicē Gārsenes VIA.

Novada bibliotēkas informē

Bibliotēku nedēļa 11. – 17. Aprīlis Aprīlī visās Latvijas bibliotēkās notiek Bibliotēku nedēļa. Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek atzīmēta kopš 1997.gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc ...

Ceļojošā izstāde Aknīstes novada skolās

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmas ietvaros 2011.gada martā -aprīlī Latvijas skolās apskatāma ceļojošā izstāde  „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā”. Tā paredzēta 9. ...

Aknīstes amatierteātra izrādes Gārsenē un Asarē

Šodien, 26.martā Gārsenes un Asares kultūras namos Aknīstes amatierteātra izrāde "Ak, šī jaukā lauku dzīve!" Nāciet, gaidīsim! Kontaktinformācija : kultūras darba koordinatore Kristiana Kalniete mob.:26318640, e-pasts ...

Jaunumi Aknīstes bibliotēkā

Jaunumi Aknīstes bibliotēkā

Jumavas grāmatas par īpašām cenām

Jumavas grāmatas par īpašām cenām

Kultūras pasākumi 2011.gada martā

Aknīstē 25.martā Aknīstes BJC, plkst.17:00 pasākums, kas veltīts Jāņa Valdmaņa 120.dzimšanas dienai. Pasākumā piedalīsies Jāņa Valdmaņa meita  Maija Blūma (Valdmane) un rakstniece Skaidrīte Gailīte ..