Latvijas simtgadei veltītie pasākumi Aknīstes vidusskolā (papildināts fotogalerija)

Latvijas simtgadei veltītie pasākumi Aknīstes vidusskolā (papildināts fotogalerija)

Valsts simtgades svētku nedēļa Aknīstes vidusskolā

12.11. notika nodarbības par Latviju 1.,2.klasei (vadītāja Aigars Pērkons) un par Latvijas simboliem 3.,4.klasei (vadīja Mārīte Pērkone).

Dienas otrajā pusē 8.klase piedalījās izstādes" Hercogs Jēkabs " atklāšanā V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā. Ciemos Aknīstē bija ieradusies viszinošākā Kurzemes hercogistes pētniece Latvijā Mārīte Jakovļeva. Skolēni bija gandarīti par pavadīto laiku pasākumā, iepazinās ar izstādes materiāliem, bija priecīgi, ka orientējas šajos Latvijas vēstures notikumos.

13.11. notika konkurss „Latvijas daba, sportisti, pilsētas, politiķi” 5.un 6.klasēs (vadīja Mārīte Pērkone) 7.klasē konkurss „Latvijas pilsētas” .

14.11. 8. un 9. Klašu skolēni ,kopā ar Aknīstes novada pieaugušajiem piedalījās Erudīcijas spēlē "Latvijai 100", kuru bija sagatavojusi Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja Līga Jaujeniece . Uzvarēja pieaugušo komanda, bet 2.un 3.vietu ieguva 8.klases komanda. Jāatzīst, ka 9.klases abas komandas cīnījās godam un līdzvērtīgi.

16.11. 1.stundā 8.un 9.klases skolēni devās izzinošā ekskursijā pa Aknīsti, kuru vadīja Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja Līga Jaujeniece. Skolēniem bija iespēja uzzināt ko jaunu par vietām, kuras mēs vērojam ikdienā, bet nezinām tās interesanto vēsturi. 2.stundā 6.klases skolēni padziļināti iepazinās ar arheologa darbu Latvijā, paši veidojām kultūrslāni un mēģinājām savietot tajā atrastās senlietas. Skolēni ar interesi uzzināja par arheologu Jāni Apalu un Juri Urtānu.

18.11. 8.klases skolēni kopā ar saviem skolasbiedriem devās uz LR 100-gades svinībām Rīgā. Aknīstes vidusskolas 11.klases skolniecei Elīnai Bērziņai bija vēsturiska iespēja-piedalīties mūsu valsts 100.dzimšanas dienas svinīgajā Saeimas sēdē Nacionālajā teātri. Viņa šo iespēju ieguva uzvarot Saeimas organizētajā fotokonkursā "Es=Latvija". Mēs apmeklējām NBS, robežsardzes, muitas un citu drošības dienestu aprīkojuma izstādi, pārbaudījām savu dokumentu īstumu pie robežsargiem. Tad vērojām NBS un sabiedroto karaspēka parādi 11.novembra krastmalā. Īpaši lepojamies ar to, ka tiesības tajā soļot bija izcīnījušas mūsu skolas jaunsargi, par to paldies instruktoriem Agnesei un Maiguram Kalniņiem. Tad devāmies apmeklēt izstādi "Latvijas gadsimts" Nacionālajā vēstures muzejā. Tad sekoja atpūtas brīdis un vairāki skolēni devās lāpu gājienā, cita grupa aplūkoja Staro Rīga objektus. Brīdi pavadījām laukumā pie Brīvības pieminekļa ,kur skanēja muzikāls sveiciens valsts svētkos. Tad devāmies uz 11.novembra krastmalu, kur vērojām svētku salūtu.
Par atbalstu svētku braucienā paldies Aigaram Pērkonam, Gitai Pērkonei, Gunai Pērkonei, Andrejam Griškam un Amiranam Čakovam, šoferim Ivaram Kancānam.

Vēstures skolotāja Mārīte Pērkone

16.11. 2018. Svētku koncerts. Fotogalerija