Mainīts Aknīstes pasta nodaļas darba laiks

Mainīts Aknīstes pasta nodaļas darba laiks

Mainīts Aknīstes pasta nodaļas darba laiks.