"Mazā Brīnumzeme" Aknīstes vidusskolā

"Mazā Brīnumzeme" Aknīstes vidusskolā

Pats savām rokām

21. decembrī Aknīstes vidusskolā, notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aizraujoša izziņas radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena „ Pats savām rokām”.

Skolēni, sadalījušies vairākās grupās, iesaistījās izglītojošās nodarbībās un tehnoloģiju darbnīcā.

Nodarbības notika 2 stundas, kuru mērķis bija - dot iespēju skolēniem iepazīt “darba pasauli”, izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā arī inženierzinātņu, mākslas jomas un starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas.

Skolēni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas modelisma pasaule, iepazina tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā arī paši apguva telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas.

Katram skolēnam tika dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā - darbnīcā apguva maketu būves iemaņas un izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu, telpiska 3D maketa veidā un noslēgumā varēja redzēt, cik daudzveidīga un interesanta ir pašu radītā pasaule, tomēr būtiskākais – dalībnieki guva priekšstatu, kā tiek pieņemti lēmumi, cik daudz dažādu prasmju katram ir nepieciešams, lai izveidotu “Mazo Brīnumzemi”, redzēja savu lomu tās radīšanā, kas veicinās turpmākās profesijas un karjeras izvēli.

Savu radīto pasauli 3D veidā katrs skolēns varēja paņemt līdzi.

„Mazās Brīnumzemes” lektora, Edmunda Sprūdža, nodarbībās iesaistījās visi Aknīstes vidusskolas 1.-12.klašu un Asares pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni.

Aknīstes novada pedagogs- karjeras konsultants Aivars Ielejs

FOTOGALERIJA