Dievkalpojums un svecīšu vakars Gārsenē

Dievkalpojums un svecīšu vakars Gārsenē

Dievkalpojums un svecīšu vakars Gārsenē.