Gaidāmie pasākumi vasarā

Gaidāmie pasākumi vasarā

22. augustā visā Latvijā akcija "Gaismas tilti". Aknīstieši plkst. 21.00 aicināti pulcēties uz tilta pār Radžupīti pie bijušās Ceļu daļas, lai ar kopīgi aizdegtām gaismiņām dotos gājienā uz tiltu pār Dienvidsusēju pilsētas centrā.

          

No 31. 07. līdz 03. 08. Aknīstes  delegācija piedalījās sadraudzības pilsētas Bialogardas (Polija) svētkos.

26. jūlijā Aknīstē notika amatierteātru radošais seminārs "Teatrālā province-2008". Uzstājās Aknīstes un Neretas  amatierteātri un individuālie izpildītāji.

25. jūlijā sadziedāšanās ar Inčukalna senioru ansambli "Gauja"

Līdz jūlija beigām Neretas pagasta "Riekstiņos" skatāma biedrības "Manai mazpilsētai Aknīstei" un iniciatīvu kopas "Kosmejas" rokdarbnieču izstāde .

No 27.06. līdz 29.06. domes delegācija apmeklē sadarbības partnerus Dedovičos.

No 5. - 12. 07.  trīs Aknīstes deju kolektīvi piedalās Dziesmu un deju svētkos Rīgā

Dzīve neapstājas, kad Dziesmu un deju svētki beigušies. Jāgatavojas nākošajiem!