Iepazīsim vietējos māksliniekus

Iepazīsim vietējos māksliniekus

Sestdien, 1. jūnijā Gārsenē

Plkst. 11:00 pulcēšanās pie baznīcas, plkst. 12:00 pilī

IEPAZĪSIM VIETĒJOS MĀKSLINIEKUS

  • godināsim gleznotāju Irmu Vīksni un tēlnieci Aneli Baluli 110 gadu jubilejā
  • pieminēsim galdnieku, baznīcas interjera veidotāju Ernestu Indānu
  • tiksimies ar arhitektu, gleznotāju Pēteri Venckoviču
  • atklāsim Sintijas Zaičenkovas fotoizstādi