Katoļu dievkalpojums Gārsenes ev.lut. baznīcā.

Katoļu dievkalpojums Gārsenes ev.lut. baznīcā.

Katoļu dievkalpojums Gārsenes ev.lut. baznīcā.