Latvijas Universitātes deju folkloras kopa "Dandari" Gārsenē atklāj disku ar kadriļu mūziku

Latvijas Universitātes deju folkloras kopa "Dandari" Gārsenē atklāj disku ar kadriļu mūziku

Latvijas Universitātes deju folkloras kopas “Dandari” otrā diska atklāšanas koncerts “Kadriļu balle”, kas notiks Gārsenes kultūras namā, 27.aprīlī plkst. 19.00 dos iespēju vietējiem iedzīvotājiem iztēloties, kādas četrpāru un daudzpāru dejas agrāk tika dejotas viņiem netālu esošajā Gārsenes pilī. Kopā ar mums koncertā darbosies Aknīstes tradīciju kopa “Čukurs”.

Strādājot ar folkloras pierakstiem 39. pastāvēšanas gadus, Dandaros ir izveidotas pāru, rotaļdeju un daudzpāru (kadriļu) deju rekonstrukcijas un interpretācijas. Taču kā lielāko vērtību šobrīd Dandari izceļ savu kadriļu dejošanas praksi un zināšanas. Vēsturiski kadriļas dejoja četras dāmas ar četriem kungiem, taču Latvijā sastopamas un paši Dandari dejo sešu un vairāk pāru kadriļas.  Šāda veida kadriļas tika dejotas Latvijas teritorijā, sākot no 19. gadsimta beigām līdz pat II Pasaules karam. 

Koncertā  Gārsenē dejosim tautastērpos, kuru katrs dalībnieks ir veidojis, domājot par savu lokālo piederību, saknēm, kā arī kadriļu tērpos, kurus daudzi gatavo īpaši šim koncertam. Dandaros darbojas entuziasti no visas Latvijas, kas satikušies Rīgā, tādēļ kadriļu tērps veidots, lai atbilstu pilsētnieka  tēlam ap 1900.gadu.

Pēc koncerta būs vakarēšana, kura sevī ietver gan jaukas sarunas pie kopīgi sarūpētā cienastu galda, gan arī jautrus dančus, kuri tiks viegli apgūti turpat uz vietas. Iepriekšēja pieredze un sagatavošanās nav nepieciešama - vien vēlme apgūt ko jaunu un aizraujošu.!

LU folkloras kopas vadītāja
Inga Holsta