Pasākums Gārsenē

Pasākums Gārsenē

Piemiņas akmens atklāšana.
A. Kreņevska grāmatas "Meklējiet avotus" atvēršana.