Vokālā akadēmija un Aknīstes novada pašvaldība piedāvā

Vokālā akadēmija un Aknīstes novada pašvaldība piedāvā

Vokālā akadēmija un Aknīstes novada pašvaldība piedāvā
Valda Zilvera un Ērika Vilsona muzikālo pasaku “Īkstīte”
pēc Hansa Kristiāna Andersena pasakas motīviem
Piedalās:
• Latvijas vokālās mākslas vasaras laboratorijas „Izdziedi vasaru!” dalībnieki.
Režisors – inscenētājs: Oskars Morozovs
Horeogrāfs: Gints Dancītis
Kormeistars: Jānis Kokins
Stilistes: Daina Miķelsone, Olga Stepanova un Mārīte Gaidele
Ieeja brīva.
Riharda Rodžersa un Oskara Hammeršteina mūzikls
“Mūzikas skaņas”
Piedalās:
• Vokālās mākslas vasaras laboratorijas „Izdziedi vasaru!” dalībnieki
• Valsts Rīgas Operetes teātra soliste Aija Smiltēna Mātes Abates lomā
• Valmieras teātra aktieris Oskars Morozovs Makša Detveilera lomā
• Latvijas Nacionālās operas kamerorķestris diriģenta Normund Vaiča vadībā
Režisors – inscenētājs: Edgars Kramiņš
Režisore: Biruta Bauma
Horeogrāfe: Paula Gorobeca
Koncertmeistare Veronika Zubrairova
Stilistes: Daina Miķelsone, Olga Stepanova un Mārīte Gaidele