AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Atcelts! Prāta spēles "Par Latviju"

Prāta spēles "Par Latviju" ir tematisks, izklaidējošs erudīcijas spēļu turnīrs, kurā aicināts piedalīties jebkurš interesents, izveidojot komandu piecu personu sastāvā.

Lāčplēša dienai un Augškurzemes partizānu pulka 100-gadei veltīts pasākums

Lāčplēša dienai un Augškurzemes partizānu pulka 100-gadei veltīts pasākums

Asares amatierteātra pirmizrāde

Asares amatierteātra pirmizrāde.

Diskotēka Aknīstes BJC

Diskotēka Aknīstes BJC

Helovīnu pasākums Aknīstes V. Ancīša bibliotēkā

Helovīnu pasākums Aknīstes V. Ancīša bibliotēkā.

Svecīšu vakars Gārsenes luterāņu kapsētā

Svecīšu vakars Gārsenes luterāņu kapsētā

Dievkalpojums un svecīšu vakars Gārsenē

Dievkalpojums un svecīšu vakars Gārsenē

Svecīšu vakars Asares pagasta kapsētās

Svecīšu vakars Asares pagasta kapsētās

Svecīšu vakari Aknīstes novadā

Svecīšu vakari Aknīstes novadā

Bijušās Susējas pamatskolas skolēnu un darbinieku salidojums.

Bijušās Susējas pamatskolas skolēnu un darbinieku salidojums.

Teātris Gārsenes kultūras namā

Teātris Gārsenes kultūras namā

Katoļu dievkalpojums Gārsenes ev.lut. baznīcā.

Katoļu dievkalpojums Gārsenes ev.lut. baznīcā.