AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Seminārs "LAD aktualitātes"

Seminārs “LAD aktualitātes”

Žetonu vakara pasākums Aknīstes vidusskolā

12. klases žetonvakars

Koncerts Asares kultūras namā

Andris Daņiļenko

Aknīstes vsk., BJC un muzejs

Aknīstes vsk., BJC un muzejs

Gaidāmie pasākumi vasarā

Gaidāmie pasākumi vasarā