AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana

Kapusvētki Aknīstes novadā

Kapusvētki Aknīstes novadā

Aicina interesentus piedalīties Zuju, Vecmuižas ezeru un Dienvidsusējas upes zivju izpētē

Aicina interesentus piedalīties Zuju, Vecmuižas ezeru un Dienvidsusējas upes zivju izpētē

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju parku „Domenieki” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju parku „Domenieki” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Orientēšanās apmācības ar OK "Sēlijas mežs"

Orientēšanās apmācības ar OK "Sēlijas mežs"

Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze aicina uz Baznīcu nakti

Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti šogad ielūdz 7. jūnijā. Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze piedāvā pasākuma programmu.

Vides lekcija ar Māri Olti

Māris Olte pastāstīs par upju kopšanu, parādīs kā tas darāms, kā arī laivos kopā ar "Sēlijas laivas"

SIA Aknīstes pakalpojumi informē

Dzeramā ūdens sistēmas dezinfekcija Aknīstes novadā

Aknīstes vidusskolas SALIDOJUMS (papildināts fotogalerija)

Salidojums Aknīstes vidusskolā

Amatieru krosa apvienība aicina uz talku Aknīstes trasē

Amatieru krosa apvienība aicina uz talku Aknīstes trasē

Lielā talka Aknīstes novadā

Lielā talka Aknīstes novadā - Es piederu nākotnei.

Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā

Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā