AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Atcelts! Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem.

Aknīstes novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma izstrādi 2019.-2030. gadam.

Aknīstes novada pašvaldībai tiek izstrādāts teritorijas plānojums 2019.-2030. gadam, kurā tiks ietvertas Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iekļautās novada telpiskās attīstības mērķi un prioritātes.

Plogging kustība ienāk arī Aknīstē

Šogad, 4. oktobrī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Pilsētvides serviss” kampaņas “Plogging: Esi varonis” ietvaros Aknīstē norisināsies Plogginga skrējiens. Skrējiens gidu pavadībā notiks pa maršrutu Sēļu parks – Svētavots – Sēļu parks, kas ir apmēram 3 km garš.

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana

Kapusvētki Aknīstes novadā

Kapusvētki Aknīstes novadā

Aicina interesentus piedalīties Zuju, Vecmuižas ezeru un Dienvidsusējas upes zivju izpētē

Aicina interesentus piedalīties Zuju, Vecmuižas ezeru un Dienvidsusējas upes zivju izpētē

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju parku „Domenieki” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju parku „Domenieki” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Orientēšanās apmācības ar OK "Sēlijas mežs"

Orientēšanās apmācības ar OK "Sēlijas mežs"

Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze aicina uz Baznīcu nakti

Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti šogad ielūdz 7. jūnijā. Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze piedāvā pasākuma programmu.

Vides lekcija ar Māri Olti

Māris Olte pastāstīs par upju kopšanu, parādīs kā tas darāms, kā arī laivos kopā ar "Sēlijas laivas"

SIA Aknīstes pakalpojumi informē

Dzeramā ūdens sistēmas dezinfekcija Aknīstes novadā