Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze aicina uz Baznīcu nakti

Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze aicina uz Baznīcu nakti

Baznīcu nakts programma 2019.g. 7.jūnijā

  • 18:00 Uzruna, svēto rakstu lasījumi. Mācītājs A.Bambāns
  • 18:30 Koncerts. Piedalās vokālais ansamblis Viotonika un vokālais ansamblis Sonāte, izpilda garīgās dziesmas un latviešu autoru dziesmas.
  • 19:30 Lekcija. Baznīcas un draudzes vēstures lappušu pāršķiršana. Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja L.Jaujeniece
  • 20:00 Sadraudzība, brīvais laiks ar cepumiem un tēju.
  • 20:30 Dzejas lasījumi. Ārste un misionāre Inese Baltpurviņa lasīs savu dzeju.
  • 21:00 Kopīga Tēvreizes lūgšana un kopīgi dziedāta Latvijas himna "Dievs svētī Latviju".
  • 21:20 Koncerts. Pianists Māris Žagars un draugi. Izpilda savus skaņdarbus. Koncertu papildina žurnālists Aidis Tomsons.
  • 22:00 Uzruna par Draudzību. Ārste un misionāre Inese Baltpurviņa.
  • 22:30 Brīvais laiks ar tēju un cepumiem.
  • 23:00 Mācītāja noslēguma aizlūgums. A. Bambāns