Latvijas Valsts proklamēšanas 90. gadadienas pasākums Aknīstes pilsētā

Latvijas Valsts proklamēšanas 90. gadadienas pasākums Aknīstes pilsētā
  • 18.00 Parkā pie Aknīstes pasta dzejas lasījums un pulcēšanās lāpu gājienam.
  • Lāpu gājiens un ugunskura iedegšana Sēļu parkā.
  • 19.00 Muzikāli garīgs pasākums, kas veltīts Latvijas 90 gadu jubilejai Aknīstes Romas katoļu draudzes baznīcā.
  • 20.30 Svinīgs pasākums, Aknīstes iedzīvotāju apbalvošana Aknīstes vidusskolā.

Ieeja uz visiem pasākumiem bez maksas.

Uz svinīgo pasākumu Aknīstes vidusskolā lūdzam pieteikties pie Lāsmas Prandes tel.26457960 līdz 2008.gada 17.nov.plkst.15.00