Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā

Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā

Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā