Atcelts! Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Atcelts! Teritorijas plānojuma sabiedriskās  apspriešanas sanāksme.

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme.