AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Lielā talka Aknīstes novadā

Lielā talka Aknīstes novadā - Es piederu nākotnei.

Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā

Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā

Latvijas Valsts proklamēšanas 90. gadadienas pasākums Aknīstes pilsētā

Latvijas Valsts proklamēšanas 90. gadadienas pasākums Aknīstes pilsētā

Latvijas 90. gadadienas pasākumi Aknīstes bibliotēkā

Latvijas 90. gadadienas pasākumi Aknīstes bibliotēkā

Aicinājums uz Lielo Talku

Lielā Talka "Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvijai 90.gadadienā"notiks sestdien, 13. septembrī plkst. 10.00 Pulcēšanās pie Aknīstes pilsētas domes.