SENIORU AKTĪVĀS ATPŪTAS DIENA

SENIORU AKTĪVĀS ATPŪTAS DIENA

Pieteikties pa tālr. 26232509 vai 28757477

Transporta kustība:

plkst. 10.15 Aknīste, dome, autoosta – Susēja- Kraujas - Gārsene

plkst. 10.40 Ancene, DUS - Asare, veikals – Gārsene

Pēc pasākuma dalībnieki tiks nogādāti atpakaļ.

Ja nepieciešams transports citās pieturvietās, lūgums paziņot.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/055) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.