AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Ziemassvētku pasākums Asarē

Ziemassvētku pasākums Asarē

Ziemassvētku koncerts "Iededz gaismu..." Gārsenes kultūras namā.

Ziemassvētku koncerts Gārsenes kultūras namā. Piedalās ansambļi "Gārsas", "Viotonika", "Robežpunkts".

Aknīstes ev. luteriskajā baznīcā Ziemassvētku koncerts "Šai svētā naktī…"

Aknīstes ev. luteriskajā baznīcā koncerts "Šai svētā naktī..."

Ziemassvētki Gārsenes pilī

Ziemassvētki Gārsenes pilī

3. sporta spēļu turnīrs Gārsenē

3. sporta spēļu turnīrs Gārsenē

Ziemassvētku pasākumi Aknīstes vidusskolā

Ziemassvētku pasākumi Aknīstes vidusskolā.

Labdarības koncerts Aknīsts novadā

Labdarības koncerta mērķis - atbalstīsim ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus.

Ziemassvētku pasākums Aknīstes BJC

Ziemassvētku pasākums Aknīstes BJC

Ziemassvētku pēcpusdiena Aknīstes novada senioriem

Ziemassvētku pēcpusdiena Aknīstes novada senioriem Gārsenes kultūras namā.

Ziemassvētku izstāde - pārdošana

Ziemassvētku izstāde - pārdošana

Lekcija pieagušajiem "Kā runāt ar savu bērnu par seksuālo un reproduktīvo veselību"

Lekcija pieagušajiem "Kā runāt ar savu bērnu par seksuālo un reproduktīvo veselību"

Koncerts Gārsenes kultūras namā

Koncerts Gārsenes kultūras namā