AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Lielā talka Aknīstes novadā

Lielā talka Aknīstes novadā - Es piederu nākotnei.

Lieldienu pasākums Aknīstes BJC

Lieldienu pasākums Aknīstes BJC

Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā

Lieldienu dievkalpojums Aknīstes ev. lut. baznīcā

Aknīstē Vanaģeļa kauss volejbolā

Aknīstē Vanaģeļa kauss volejbolā

Seminārs "LAD aktualitātes"

Seminārs “LAD aktualitātes”

Žetonu vakara pasākums Aknīstes vidusskolā

12. klases žetonvakars

Koncerts Asares kultūras namā

Andris Daņiļenko

23.februārī Gārsenes k/n sporta spēļu piektais posms

23.februārī Gārsenes k/n sporta spēļu piektais posms

Latvijas Valsts proklamēšanas 90. gadadienas pasākums Aknīstes pilsētā

Latvijas Valsts proklamēšanas 90. gadadienas pasākums Aknīstes pilsētā

Latvijas 90. gadadienas pasākumi Aknīstes bibliotēkā

Latvijas 90. gadadienas pasākumi Aknīstes bibliotēkā

Aknīstes vsk., BJC un muzejs

Aknīstes vsk., BJC un muzejs

Aicinājums uz Lielo Talku

Lielā Talka "Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvijai 90.gadadienā"notiks sestdien, 13. septembrī plkst. 10.00 Pulcēšanās pie Aknīstes pilsētas domes.