Organizē semināru “Meliorācijas darbi saimniecībās”

Organizē semināru “Meliorācijas darbi saimniecībās”

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē semināru “Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana“ zināšanu papildināšanai

Apmācību struktūra: teorētiskās un praktiskās nodarbības.
 
Apmācību norise: 08.-09.04.2019. sākums plkst. 9:30
 
Norises vieta: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34. Izbraukums uz ZS “Vilciņi -1”, Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts.
 
Galvenās apmācību tēmas:
1. Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati (teorētiskās un praktiskās nodarbības). Meliorācijas projektu izstrādes finansējumu iespējas un varianti.
2. Meliorācijas sistēmu bojājumi, to novēršana un sistēmu ekspluatācija (teorētiskās un praktiskās nodarbības) ;
3. Caurteku būvniecība un jaunāko ģeosintētisko materiālu pielietojums. Drenāžas izbūvē lietojamie filtrācijas materiāli;
4. Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnika un meliorācijas darbu veikšana objektos saimniecībā;
5. Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības.
 
Mācību maksa:Dalībnieku līdzfinansējums 55.00-60.00 EUR, atkarībā no dalībnieku skaita.
Grupā max 20 dalībnieki.Lūdzam obligāti pieteikties līdz 05. aprīlim(ieskaitot) zvanot/rakstot un, nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts mācību plāns, aktuālā informācija par kursu un dalībnieka reģistrācijas veidlapa.
 
Kontakti: LLKC Tālākizglītība Ivars Kalnītis, tālr. 29175921, 63050235, e-pasts – ivars.kalnitis@llkc.lv.