Par ceļu un ielu uzturēšanu

Par ceļu un ielu uzturēšanu

Patlaban ir aktīva rudens darbu sezona. Ziemai tiek sagatavoti mazdārziņi. Arī Aknīstes novadā un Aknīstes pilsētā. Pēdējās nedēļas laikā ir saņemtas sūdzības par pilsētas ielu braucamās daļas piegružošanu pēc kūtsmēslu izvešanas ar traktortehniku. Vēršam uzmanību, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140.pants “Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana,” 2.daļa. Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Tāpēc lūdzam iedzīvotājus, kuriem tiek apstrādāti mazdārziņi, pasekot, lai ceļi pa kuriem pārvietojas traktortehnika, tiktu sakopti.