Par izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā

Par izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz 2020.gada 31.martā pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103, Rīgā (prot. Nr.11 1#.) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ”(MK 31.03.2020. rīkojuma Nr.14 redakcijā), 2020.gada 6.aprīlī Aknīstes novada domes ārkārtas sēdē nolemj Par izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā.