AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašdarbības kolektīvi

Tautas deju kolektīvs”Ieleja”

Tautas deju ansamblis ”Ieleja” dibināts 2000. Gadā. Nosaukums “Ieleja”cēlies no vietas, kurā Aknīste atrodas- starp diviem pauguriem-ielejā. Pašlaik kolektīva sastāvā ir 20 dejotāji. Kolektīva”Ieleja” vadītājs ir Aivars Ielejs. Deju kolektīvs piedalās skatēs valsts mērogā, sniedz koncertus novada un ārpus novada pasākumos. Kolektīvs piedalījās Latvijas Dziesmu un deju svētkos.”Patiešām mēs esam kā liela draudzīga ģimene”- atzīst dejotāji.


Tautas deju kolektīvs“Dejotprieks”

Tautas deju kolektīvs”Dejotprieks “dibināts 1994. gadā. Deju kolektīva vadītāja ir Aina Deksne. Pašlaik kolektīva sastāvā ir 20 dalībnieki. Dejotāji regulāri piedalās reģiona deju skatēs, “Dejotprieks” sniedz priekšnesumus novada pasākumos Aknīstē, Gārsenē,  kā arī piedalījās Latvijas Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.


Sieviešu vokālais ansamblis “ Viotonika”

Ansamblis “Viotonika” dibināts 1999. gadā. Kolektīva vadītāja ir Viola Jasmane. Ansamblis, kas satāv no astoņām dalībniecēm, dzied latviešu tautas dziesmas un izpilda dažādu komponistu sacerētus darbus.”Viotonika” piedalās starpnovadu ansambļu saietos, sniedz priekšnesumus novada koncertos un ārpusnovadu pasākumos.


Gārsenes sieviešu vokālais ansamblis „Gārsas”

Gārsenes sieviešu vokālais ansamblis „Gārsas” dibināts 2004. gadā. Ansambļa vadītāja Marija Miglāne. Ansamblis sastāv no  8 dalībniecēm, kas dzied latviešu tautasdziesmas, kā arī izpilda dažādu komponistu sacerētus darbus. Labprāt piedalās sava pagasta un novada rīkotajos pasākumos, kā arī starpnovadu saietos.


 

Aknīstes amatierteātris


Gārsenes amatierteātris