AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

V. Ancīša bibliotēkā skatāma Silvijas Koniševskas pērlīšu gleznu izstāde

V. Ancīša bibliotēkā skatāma Silvijas Koniševskas pērlīšu gleznu izstāde

Gārsenes pilī laikmetīgās mākslas izstāde.

Gārsenes pilī laikmetīgās mākslas izstāde.

Piemiņas akmens Gārsenes censoņiem atklāšana un Alberta Kreņevska grāmatas atvēršanas pasākums

Piemiņas akmens Gārsenes censoņiem atklāšana un Alberta Kreņevska grāmatas atvēršanas pasākums

Pateicība

Pateicība

Piena lopkopji un liellopu audzētāji saņems ārkārtas atbalstu

Piena lopkopji un liellopu audzētāji saņems ārkārtas atbalstu

Aknīstes novada “ Vilkapurvos” tiek uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbalstīts projekts Nr. 19-05-AL24-A019.2101-000007 ZĀĻU UN PIRTS SALAS izveide Sēļijā.

Aknīstes novada “ Vilkapurvos” tiek uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbalstīts projekts Nr. 19-05-AL24-A019.2101-000007 ZĀĻU UN PIRTS SALAS izveide Sēļijā. Projekts īstenots ar mērķi izvedot pirts pakalpojumu piedāvājumu.

Septītais festivāls “Sansusī” – Aknīstē un pagalmos visā Latvijā

Septītais festivāls “Sansusī” Aknīstē šogad notiks no 7. līdz 9. augustam. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojums pandēmijas Covid-19 dēļ, šogad festivālu klātienē varēs baudīt ierobežots skaits apmeklētāju, vienlaikus festivāla robežas būs neierobežoti paplašinātas ar tiešraidēm digitālajā vidē.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmas pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

“Meži”,Aknīstes pag.,Aknīstes novads: 1,12 ha (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 410,89 m3., 0,83 ha (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 289,97 m3, 0,76 ha (kailcirte) izcērtamās koksnes krāja 98,91 m3, 2,79 ha (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 771,03 m3, 1,89 ha (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 491,42 m3,

Informācija vecākiem, kuru bērni augustā apmeklēs PII "Bitīte"

Informācija vecākiem, kuru bērni augustā apmeklēs PII "Bitīte"

Bezmaksas izaugsmes programma jauniešiem

Šajā vasarā biedrība “Piedzīvojuma Gars” sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību realizē projektu “LEC Pantēras Aknīstē”, kura ietvaros rīko pilnībā apmaksātu izaugsmes programmu “LEC Pantēra” jauniešiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuri dzīvo un/vai mācās Aknīstes novadā.

Sēlijas rallijs

Starts Sēlijas rallijam Aknīstēs novadā bija pie Aknīstes novada domes. Dalībniekiem Aknīstes novadā bija jāatzīmējas četros kontrolpuntos- Aknīstes novadpētniecības muzejā, Zāļu un pirts salā "Vilkupurvi", privātkolekcijā "Solis sendienās" un pie hercoga Jēkaba kanāla.

Papildināta informācija 1.klasei- mācību līdzekļu saraksts Aknīstes vidusskolas 1.-12.klasēm 2020./2021.m.g.

Mācību līdzekļu saraksts Aknīstes vidusskolas 1.-12.klasēm 2020./2021.m.g.