AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Izsoles noteikumi par dzīvokļa atsavināšanu

Aknīstes novada domes IZSOLES  NOTEIKUMI Nr.01/2012 par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Nr.6   dzīvojamā mājā „Jaunozoli” atsavināšanu  

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbam kultūras jomā

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā uz laiku kultūras darba vadītāju Aknīstes novadā – 1 likme.

Aknīstes novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Aknīstes novada vēlēšanu komisija saskaņā ar CVK 03.01.2012. lēmumu Nr. 6 apstiprināto Instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados” izsludina pieteikšanos ...

Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem

2012.gada 11.janvārī plkst.18.00 Aknīstes novada domes zālē domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem.

6. janvārī Aknīstes novada pašvaldība saņems Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) jau septīto gadu apbalvos labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas aizvadītajā gadā visveiksmīgāk sadarbojušies ar arodbiedrību, rū...

Darba laiks Aknīstes novada domē

Sākot ar 2012. gada 1.janvāri  Aknīstes novada domes darba laiks: Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no  8.00-17.00 piektdien no  8.00-14.30 Pusdienas pārtraukums no 12.00-12.30

Par autobusa pārdošanu

Aknīstes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod pašvaldības autobusu VAN HOOL T815. Sīkāku infirmāciju par autobusa iegādi var iegūt zvanot pa tālruni 26426362.

Iedzīvotāju tikšanās ar deputātiem (atcelta)

Atcelta 28. decembrī  plkst. 18.00 Aknīstes novada domes zālē tikšanās Aknīstes novada iedzīvotājiem ar  novada deputātiem un domes speciālistiem.Pamatojums- Ziemassvētku pasākumi novadā un skolās.

SIA "Aknīstes pakalpojumiem" jauns autobuss

15. novembrī SIA "Aknīstes pakalpojumi" iepirkuma rezultātā iegādājās jaunu "IVECO" autobusu. Busam ir 19 sēdvietas. Lai veiksmīgs ceļavējš!

Darba laiki pirmssvētku dienā- 17. novembrī

Aknīstes novada pašvaldība un pārvaldes 8.00-14.00 bez pusdienas pārtraukuma V.Ancīša Aknīstes bibliotēka 10.00-15.00 PII'Bitīte" 8.00- 16.00 Saīsināts darba laiks visās novada skolās.

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (vieglās automašīnas) izsoli

2011.gada 21.novembrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā atkārtoti tiek rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli) kurā tiks pārdota ...

Aicinājums pieteikt apbalvošanai 18. novembrī

NOLIKUMS Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī