AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā nekustamo īpašumu speciālistu

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā nekustamo īpašumu speciālistu uz nepilnu darba laiku 0,6 likmes. Prasības: izglītība attiecīgajā jomā, vēlama autovadītāja apliecība, darba pieredze tiks uzskatīta ...

Izsole nekustamajiem īpašumiem (dzīvokļiem)

Aknīstes novada pašvaldība pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus (dzīvokļus): 1. Augšzemes iela 30, dzīvoklis Nr.4, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra ...

Pateicība vēlētājiem

Vēlētāju apvienības „VIENOTI NOVADA IZAUGSMEI” vārdā pateicos visiem vēlētājiem par dāvāto uzticību. Paldies visiem tiem, kuri atrada laiku un iespēju atnākt uz vēlēš...

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas

2013. gada 19.jūniija Domes sēdē ar balsu vairākumu (6- par un 3- pret) par Aknīstes novada domes priekššedētāju tika ievēlēta Vija Dzene. Par neatbrīvoto novada Domes priekšsē...

Izsole zemes gabaliem Aknīstē

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 1. Zemes gabals bez apbūves Lauku ielā 2B, Aknīstē, Aknīstes ...

Vēlēšanu rezultāti Aknīstes novadā

1. jūnija pašvaldību vēlēšanās Aknīstes novadā ievēlētie deputāti: Mēs - savam novadam Aivars Ielejs Aija Voitiške Ināra Lunģe VIENOTI NOVADA IZAUGSMEI Jānis Vanags ...

Priekšvēlēšanu diskusiju raidījums "Latgale balso!" - Aknīstes novads

Raidījuma video http://www.youtube.com/watch?v=-gMRSbjcY9k&list=UUrvpWnWku06nEeN0h8WsPCQ&index=1

Vēlētāju ievērībai

Sestdien, 1.jūnijā iedzīvotājiem tiek nodrošināts transports uz vēlēšanu iecirkni Gārsenē: Kraujas – plkst.1010; Pruņķēni – plkst.1015; Bajāri – plkst.1025; Indāni – plkst.1040 Atpakaļ no Gārsenes – ...

2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Aknīstes novadā

Aknīstes novads (informācija no http://www.cvk.lv ) VIENOTI NOVADA IZAUGSMEI Par attīstītu novadu Mēs - savam novadam Vienotam novadam Aknīstes novads - statistika. Kandidātu skaits: 44 Sarakstu skaits: 4 Dzimums Vīrieši: 22 50.00 %

Latgale balso - Aknīstes novads

Raidījuma videosižets http://www.lrtv.lv/latgale-balso/aknistes-novads-81

Darba laiks novada Domē pirmssvētku dienās

Šī gada 30. aprīlī Aknīstes novada domes darba laiks no 8.00-15.00, pusdienas pārtraukums no 12.00-12.30 3. maijā Aknīstes novada domes darba laiks no 8.00-12.30 bez pusdienas pārtraukuma. 1. un 6. maijs brīvdienas.

Nomas tiesību izsole

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 2013.gada 24.aprīļa (protokols Nr.6, 21.#) sēdes lēmumu Aknīstes novada dome nolēma2013.gada 23.maijā plkst.13:00 izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošajiem ...