AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Nr.4 Aknīstes BJC

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Nr.4 Kārtība kādā Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā NOTIEK piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā

LIAA Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus

Uzņēmumi, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību, tiek aicināti pieteikties uzņemšanai 14 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros. Pieteikumus pirmsinkubācijas (PINK) un inkubācijas (INK) programmās varēs iesniegt no 1. līdz 20. septembrim. PINK programmā tiks uzņemti 257 topošie uzņēmēji, bet inkubācijas progra

Projekts jaunatnes jomas attīstībai “KOPĀ vienā virzienā”

Projektā kopīgi darbosies jaunatnes jomā iesaistītie specialisti un jaunieši no Krustpils, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas novada pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašvaldības, projekta kā partneris iesaistīsies arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Sēlijas laivu noma piedāvā Latvijā ražotas unikāla dizaina laivas

Biedrība “Sēlijas laivas” šajā rudenī uzsākusi jaunu nomas piedāvājumu – Latvijā dizainētas un ražotas bļodveida formas laivas “rupučus”, kas īpaši piemērotas nelielām ūdenstilpēm.

Sēlijas Sporta skola 2020./2021.mācību gadā uzņem jaunus audzēkņus

Sēlijas Sporta skola 2020./2021.mācību gadā uzņem jaunus audzēkņus, lai papildinātu esošās treniņu grupas

Latvijas Meža Programmas 2020 seminārs Aknīstē.

Meža resursi Latvijā, to izmantošana. Dabas aizsardzības prasības un tautsaimniecības attīstība. Invazīvās sugas – cēloņi, sekas un perspektīvas.

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde

Zinību diena Aknīstes novada izglītības iestādēs

Zinību diena Aknīstes novada izglītības iestādēs

Aknīstes novada pašvaldības policija sveic visus Aknīstes novada skolēnus un pedagogus jaunajā mācību gadā un atgādina

Aknīstes novada pašvaldības policija sveic visus Aknīstes novada skolēnus un pedagogus jaunajā mācību gadā un atgādina.

COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS KĀRTĪBA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “BITĪTE”

Aknīstes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” (turpmāk- Iestāde) ar šo nosaka kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti ministru kabineta 2020.gada gada 9. Jūnija noteikumos Nr. 360 .

Zinību diena Aknīstes vidusskolā

Zinību diena Aknīstes vidusskolā