AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

PII ""Bitīte" informācija

No šī gada 1. līdz 31. jūlijam PII "Bitīte" nestrādās.

Sēlija Rotā 2019

29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē, tika svinēti nu jau 7. Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija rotā”.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Skolas iela 34A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56050010562, kopējā platībā 0,4656 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2440,00 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro 00 centi).

Telpu nomas tiesību izsole

Aknīstes novada pašvaldība izsola telpu nomas tiesības otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz nekustamo īpašumu “Cīrulīši”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra numurs 56440050257. Skolas ēkas platība - 1008,3 m2, šķūņa ar pagrabu platība - 73,2 m2. Izsoles sākotnējā cena par telpām ir 3634,00 EUR/gadā (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro un 00 centi).

Aicinājums īpašniekiem pirms novada svētkiem sakopt savus īpašumus.

12. un 13. jūlijā svinēsim Aknīstes novada svētkus. Aknīstes novada pašvaldība aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem nopļaut zāli un sakārtot īpašumus savās esošajās teritorijās.

Valsts un pašvaldības vienotie klientu pakalpojumu centri- ātrāk, ērtāk, izdevīgāk

Infografika -Valsts un pašvaldības vienotie klientu pakalpojumu centri- ātrāk, ērtāk, izdevīgāk.

Aknīstes novada tūrisma objektā „Svētavots”- jaunums

Aknīstes novada tūrisma objektā „Svētavots”, ir izveidots jauns objekts – kāpnes blakus Dienvidususējai – ērtākai Svētavota pieejamībai no ūdens, kā arī upes pieejamībai no krasta.

Izskanējis 9.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Izskanējis 9.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Izskanējis 12.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Šogad 12. klasi Aknīstes vidusskolā absolvēja 13 skolēni. Audzinātāja Aija Gasparoviča.

Aknīstes vidusskolas lietvedības vasaras darba laiks

No 2019.gada 1.jūlija darba dienās no plkst. 8:00-14:00 ( bez pusdienu pārtraukuma)

Līgo svētkos skaistu un veselībai nekaitīgu ugunskuru.

Laiks ir kļuvis sausāks un siltāks. Dabā šobrīd ir izsludināts ugunsnedrošais periods. Mežos, purvos un ārpus speciāli uguni ierobežojošām vietām stingri aizliegts kurināt ugunskurus, izmest gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus viegli uzliesmojošus priekšmetus, kas var izraisīt ugunsnelaimi.

Sintijas Zaičenkovas otrā fotoizstāde “FOTOGRAFIJU SKAPIS” radošajā rezidencē "Debesjums"

Jaunietes Sintijas Zaičenkovas fotoizstāde “Fotogrāfiju skapis” tapusi pateicoties dalībai Edinburgas hercoga starptautiskajā jauniešu pašaudzināšanas programmā AWARD kā darba noslēguma atskaite.