AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Par kultūras pasākumu atcelšanu

Rūpējoties par apmeklētāju veselību, saskaņā ar MK lēmumu par ārkārārtas situācijas izsludināšānu valstī no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek atcelti visi Aknīstes novada kultūras nozares pasākumi, pašdarbības un sporta nodarbības.

UZMANĪBU VISIEM AKNĪSTES UN AKNĪSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

Visā valstī no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību: Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Ja ir informācija par konkrētām personām , KURAS PĀRKĀPJ 14 DIENU pašizolēšanos no sabiedrības un šo personu konkrētu atrašanās vietu, NEKAVĒJOTIES JĀZIŅO 110!

NVD: Pacientiem arī ārpus Rīgas būs iespēja ar savu auto doties nodot valsts apmaksātas COVID – 19 analīzes

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no šodienas, 19.marta, pacientiem valsts apmaksātu COVID – 19 analīžu veikšanai pēc iepriekšēja pieraksta ir iespēja ar savu automašīnu doties uz konkrētiem analīžu punktiem arī ārpus Rīgas – Daugavpilī, Liepājā, Valmierā.

Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Atbalsts putnkopības nozarei profilaktiskajiem pasākumiem

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" putnkopības nozarei. Šī ir devītā projektu pieņemšanas kārta, kopējais publiskais finansējums ir 449 000 eiro.

Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai

No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME nenotiks

Saistībā ar to, ka ārkārtas situācijas laikā valstī ir aizliegta visu publisko pasākumu organizēšana un norise, Aknīstes novada pašvaldībā informē, ka TERITORIJAS PLĀNOJUMA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME nenotiks.

Ārkārtas situācijas dēļ LAD izmaiņas

Ņemot vērā ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19, Lauku atbalsta dienests izvērtēs projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu, kā arī nepiemēros sankcijas par saistību neizpildi.

Rīkojums par ielu tirdzniecību

Rīkojums par ielu tirdzniecību.

Biedrība “Sēlijas laivas” aicina piedzīvot pavasara saulgriežus ceļā

21. martā, tieši pavasara saulgriežos, “Sēlijas laivas” aicina uz ikmēneša pārgājienu, šoreiz mērojot ceļu no Gārsenes līdz Kaldabruņai. Gājiena noslēgumā tiks atzīmēti pavasara saulgrieži, gavilējot kopā ar Vitu Tallu un Aīdu Bikaunieci.

Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem

Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē, Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā šādus vispārējos piesardzības pasākumus.

LAD pavasarī lauksaimniekiem organizē seminārus par aktualitātēm.

Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta (LAD) darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD 2020.gada martā un aprīlī organizē seminārus visā Latvijā.