AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros ikviens var apgūt finanšu pratības pamatus

Lai apgūtu finanšu pratības pamatus, nav nepieciešams meklēt speciālus kursus mācību iestādēs – Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir izstrādājusi e-apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kuru ikviens var apgūt attālināti. Padomu, kā lietot mācību materiālus, var saņemt Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) visā Latvijā.

Aknīstes novadā Latvijas valsts 101. jubilejas pasākumā godinās labākos.

Latvijas valsts 101. jubilejas pasākumā 17.novembrī Gārsenes kultūras namā izvirzītajām personām tiks pasniegts atzinības raksts un piemiņas balva .

Konkurss "Skani, tēvu zeme!"

2019. gada 17. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”

SIA "Biznesa Vadības Centrs" organizē augu aizsardzības līdzekļu apmācības

SIA "Biznesa Vadības Centrs" organizē augu aizsardzības līdzekļu apmācības

Aizvadīts pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars.

Aknīstes novadā jau daudzus gadus pašdarbības un sporta kolektīvi rudenī tiek aicināti uz atpūtas vakaru.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals)

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals).

Par atkritumu apsaimniekošanu novadā

Aknīstes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, pretējā gadījumā tiks piemēroti administratīvie sodi.

Aizvadīts sporta spēļu pirmais posms Gārsenes kultūras namā

Jau ceturto gadu, sākoties rudens sezonai, Gārsenes kultūras namā notiek sportiskas aktivitātes.

Velokluba Selonia sezonas noslēgums

Esam gandrīz noslēguši 2019. gada velosezonu, vēl tikai daži dalībnieki piedalās Jēkabpils ikgadējā rudens pusstundas velobraucienā, par rezultātiem dosim atskaiti, kā būs veicies. Selonia dalībnieki var mazliet atvilkt elpu un tad sākt gatavoties jaunai sezonai un izbaudīt arī ziemas priekus uz velo, kas reizē arī ir labs treniņš vasaras sezonai.

Pie Mežaparka Lielās estrādes augs Aknīstes novada pašvaldības stādīts rododendrs.

Pašvaldības katra savu rododendru stādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība saņēma sertifikātu par iestādīto košumkrūmu, un pie katra no tiem izvietota attiecīga informatīva plāksne.

Karjeras diena Aknīstes vidusskolā

Šodien, 18.oktobrī karjeras dienas ietvaros Aknīstes novada domē notika tikšanās ar Aknīstes novada domes priekšsēdētāju Viju Dzeni.

Par ceļu un ielu uzturēšanu

Patlaban ir aktīva rudens darbu sezona. Ziemai tiek sagatavoti mazdārziņi. Arī Aknīstes novadā un Aknīstes pilsētā.