AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Mācību gada noslēgums novadu izglītības iestādēs

Ir noziedējušas ābeles. Šobrīd ceriņu smarža kāpj debesīs. Laiks tūlīt, tūlīt iebridīs vasarā. Mēs pīsim margrietiņu vainagus un rotāsim Līgo nakti. Kad tuvosies gladiolu zobenu un asteru zvaigžņotais krāšņums, ceram atkal tikties skolā.

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes apsveikums Aknīstes vidusskolas 9.un 12.klašu absolventiem

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes apsveikums Aknīstes vidusskolas 9.un 12.klašu absolventiem

Biedrība "Sēlijas laivas" organizē zaļo pikniku II laivās Aknīste-Skārdupes

Biedrība "Sēlijas laivas" organizē zaļo pikniku II laivās Aknīste-Skārdupes

Atsākts iknedēļas trešdienu loka brauciens

Atsākts iknedēļas trešdienu loka brauciens Gārsene plkst.8.00- Ancene-8.15 - Asare 8.23-Aknīste. Atpakaļ 11.30 no Aknīstes novada domes. Obligāts nosacījums - sejas maskas.

Ar Aknīstes novada pašvaldības atbalstu tiks īstenots projekts “ Būt harmonijā”.

Ar Aknīstes novada pašvaldības atbalstu tiks īstenots projekts “ Būt harmonijā”. Pasākumi notiks “ Zāļu un pirts salā”, Aknīstes pagasta “Vilkapurvos”. Projekts sastāv no 5 aktivitātēm.

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA MŪZIKAS SKOLĀ 2020./2021.m.g.

Ja tevi uzrunā mūzika un vēlies kļūt par radošu un interesantu personību, pievienojies mūzikas skolas saimei!

Ramona Petraviča, labklājības ministre. 20 atbalsta pasākumi sociālajā jomā pandēmijas ietekmes mazināšanai

Lai gan epidemioloģiskā situācija Latvijā ir uzlabojusies, Covid-19 krīze atstājusi ietekmi uz daudzu iedzīvotāju ikdienu un dzīves kvalitāti. Pēc manas iniciatīvas radīts daudzpusīgs sociālais spilvens grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem un cilvēkiem no mazaizsargātām sociālajām grupām. Esam gājuši soli pa solim, lai atbalsts aptvertu plašu sabiedrības daļu.

Pieaudzis GPS iekārtu zādzību skaits – sargi savu lauksaimniecības tehniku!

Katru gadu arvien vairāk lauksaimniecības tehnikās tiek izmantotas Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) iekārtas, kas ļauj atvieglot ikdienas darbu, ietaupot līdzekļus un degvielu, kā arī paātrinot veicamo darbu izpildes laiku.

Par laivu drošību

Par laivu drošību.

Aknīstes novada Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME notiks 16.06., plkst. 17.30. Asares kultūras namā.

12.02.2020. Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija un vides pārskata projekts ar Aknīstes novada domes lēmumu Nr.41 tika nodots publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2020.gada 26.februāra līdz 2020.gada 27.martam.

Apstiprināti divi jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Šī gada maijā noslēgusies projektu izvērtēšana Aknīstes novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā.

Vecmuižas ezera labiekārtošanas darbu pirmā daļa ar pludmales paplašināšanu un piebraucamā ceļa uzlabošanu ir noslēgusies.

Vecmuižas ezera labiekārtošanas darbu pirmā daļa ar pludmales paplašināšanu un piebraucamā ceļa uzlabošanu ir noslēgusies.