AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Izsoles

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus (zemes gabals): 1. Fizkultūras iela 7B, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 001 0151, kopējā platībā 1,7274 ha. 2. Fizkultūras 7C, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0085, kopējā platībā 2,1391 ha.

Ievērojami pieaug studētgribētāju skaits Latvijas Universitātes reģionālajās filiālēs

Vienotās uzņemšanas dati liecina, ka šogad ir vērojams stabils studētgribētāju pieaugums Latvijas Universitātes (LU) reģionālajās filiālēs. Turklāt paredzams, ka līdz ar jauno studiju programmu piedāvājumu studētgribētāju skaits turpinās pieaugt līdz pat 31. augustam, kamēr turpinās uzņemšana nepilna laika studijām Latvijas Universitātes filiālēs.

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM.(1 amata vieta, uz nenoteiktu laiku)

PII "Bitīte" informē

PII "Bitīte" informē

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā

Ikviens Aknīstes novada iedzīvotājs ir atkritumu radītājs, savukārt atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela , no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties.

Aizvadīti Aknīstes novada svētki "Mirklis laika rāmītī"

Aizvadīti Aknīstes novada svētki "Mirklis laika rāmītī"

Rūpes par tīrību novadā

Aknīstes novadā uzstādītas jaunas atkritumu tvertnes.

Paziņojums par atkritumu apsaimniekotāja SIA “EKO LATGALE” reorganizāciju

2019.gada 1.aprīlī LR Komercreģistrā valsts notārs pieņēma lēmumu par SIA “EKO LATGALE” (reģ.Nr.41503024980) reorganizāciju, t.i. pievienošanu komercsabiedrībai AS "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS"

Lauksaimnieki par atbilstošās platības ha var iegādāties marķēto dīzeļdegvielu

Dienests ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam. No 2019.gada gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 procentus no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

Tiks novērsta zagtas traktortehnikas reģistrācija Latvijā

Valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumos, lai novērstu Eiropas Savienības valstīs zagtas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju un vienkāršotu pārbūvētās traktortehnikas reģistrācijas kārtību.

Kā lauksaimniekiem rīkoties, ja krusa, negaiss vai lietusgāzes izpostījušas laukus

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir saņēmis informāciju no daudziem lauksaimniekiem par dabas apstākļu postījumiem laukiem, tāpēc sniedzam skaidrojumu, kā rīkoties šādos gadījumos.

Vasaras radošās darbnīcas – dienas nometne „KABATA-2019”

Deviņpadsmito gadu pēc kārtas Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs savās telpās organizēs vasaras radošās darbnīcas – dienas nometni „KABATA-2019”.