Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”

Pašvaldības ir realizējusi   projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”

Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta pamatmērķis – paaugstināt iedzīvotāju drošības līmeni Aknīstē, ierīkojot ielu apgaismojumu publiski pieejamā teritorijā pie pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” Aknīstē, Skolas ielā 16A. Teritorijā tiks izveidots ielu apgaismojums, uzstādot 10 hibdrīdgaismas laternas ar saules paneļiem un vēja ģeneratoriem. Elektrība apgaismojumam tiks ražota, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus – saules un vēja enerģiju. Apgaismojums darbojas pēc principa, pie saulainiem un vējainiem apstākļiem enerģija tiek uzkrāta akumulatorā, kas attiecīgi mākoņainos un lēna vēja apstākļos dod uzkrāto enerģiju un nodrošina apgaismojumu. Apgaismojuma ierīkošana rada drošu un labvēlīgu vidi bērnudārza un pārējā sabiedriskā centra apmeklētājiem; uzlabo satiksmes drošību Skolas ielas iebrauktuvē un palielina pakalpojumu pieejamību. Vienlaikus tas ir ekotehnoloģiju izmantošanas demonstrējuma projekts gan Aknīstes novadā, gan lauku partnerības „Sēlija” darbības teritorijā, jo līdz šim šāda veida apgaismojums partnerības darbības teritorijā nav uzstādīts.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 41 091.97, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 30 000 00, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir EUR 27 000 00, pārējās izmaksas segtas no pašvaldības budžeta.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Aknīstes novada pašvaldības

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob.tel. +37128612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv